Zorgeloosheid woont in je hart

Energie gaat waar je aandacht is. Ben je met je aandacht bij je hoofd, dan gaat je energie naar je hoofd. Ben je met je aandacht bij je hart, dan gaat je energie daar naartoe. 
Als je lange tijd met je aandacht bij je hoofd bent, dan maak je wat ik noem een groef. Dat wordt dan de plek waar je als het ware gaat wonen en waar je reacties vandaan komen. 
het hart spreekt in Tanzania

Als het lukt om lange tijd met je aandacht bij je hart te zijn dan maak je een nieuwe groef. In je hart wonen liefde, geluk, humor, speelsheid, verbinding, wijsheid, compassie, vrede, vreugde en zorgeloosheid. Kwaliteiten waar we allemaal naar verlangen maar die helaas bij de meeste mensen worden overschreven door de diep ingesleten aandacht voor het hoofd en alle zorgen die zich daar genesteld hebben.

Waarom een 15 daagse natuurreis met Mindful Adventure naar Tanzania?

Als je ernaar verlangt om meer te leven vanuit je hart, dan bieden we je tijdens onze kerstsafari de unieke kans om 15 dagen lang een groef te maken naar het zijn in je hart en te ervaren wat er hierdoor verandert in jezelf en in je contact met anderen.

Zo’n nieuwe harte-groef maken en de oude hoofd-groef overschrijven is niet iets kleins. Het betekent dat je zelf kiest wie je wilt zijn en waar je met je aandacht wilt zijn. Het is het begin van een nieuw levensperspectief en het pad naar meer geluk en tevredenheid.

Ik zeg niet dat er iets mis is met reageren vanuit je hoofd. Het hoofd biedt overzicht, heldere analyses, het vermogen te relativeren, te abstraheren en te deduceren. Het biedt controle wanneer nodig en inzicht. Maar als het evenwicht zoek is worden we ongelukkig, kil, afstandelijk, gevoelsarm, angstig, eenzaam en verkrampt, ook al verberg je dat misschien onder een sociaal wenselijk masker.Het hart volgen in Usambara Mountains

Na deze safari in Tanzania met alles erop en eraan, weet je voorgoed de weg om ieder moment terug te keren naar de liefde en zorgeloosheid in je hart.

Voor meer info: klik hier

Karibu (welkom)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.