Posts

marcheren en domineren

niets verlangen

Na ettelijke mislukte pogingen de aandacht en zorg van de moeder of vader, broers dan wel zussen te ontvangen, streept het kind zijn verlangens door om de pijn van de afwijzing of het tekortschieten van zijn verzorgers om welke reden dan ook niet te hoeven voelen. Het kind trekt zich terug in een soort verdoofde emotionele toestand en dat ziet er ongeveer zo uit: Read more