PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mindful Adventure kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mindful Adventure, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mindful Adventure verstrekt. Mindful Adventure kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gewone persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:
Als u een reis boekt bij Mindful Adventure, vragen wij u via het boekingsformulier om bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over uw fysieke en geestelijke gezondheid. Tevens vragen wij naar mogelijke dieetwensen van de klant.

WAAROM MINDFUL ADVENTURE GEGEVENS NODIG HEEFT

Mindful Adventure verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren en om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Mindful Adventure uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen, behorende bij de dienst die wij leveren aan de klant. Dit heeft te maken met het specifieke karakter van Mindful Adventure: wij organiseren reizen naar Tanzania waarbij lange afstanden worden gewandeld en de klant tevens deelneemt aan een zgn. mindful programma. Daarbij is het voor Mindful Adventure van groot belang op de hoogte te zijn van de fysieke én geestelijke gezondheid van de klant. De dieetwensen van de klant worden verwerkt om de klant op reis naar wens te kunnen bedienen, bijvoorbeeld met vegetarische maaltijden. De klant geeft hiervoor uiteraard uitdrukkelijk toestemming.

HOE LANG MINDFUL ADVENTURE GEGEVENS BEWAART

Mindful Adventure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gewone persoonsgegevens worden bewaard zolang u ons daar toestemming voor geeft. Via deze gegevens kunnen wij u immers – naar uw eigen wens – op de hoogte houden van de activiteiten van Mindful Adventure, bijv. door het versturen van de nieuwsbrief.

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Deze gegevens zijn namelijk alleen van belang bij de uitvoering van de reis.

DELEN MET ANDEREN

Mindful Adventure verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mindful Adventure worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mindful Adventure gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Mindful Adventure maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mindful Adventure bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mindful Adventure te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mindful Adventure heeft hier geen invloed op. Mindful Adventure heeft Google geen toestemming gegeven om via Mindful Adventure verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mindfuladventure@gmail.com. Mindful Adventure zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Mindful Adventure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mindful Adventure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mindful Adventure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Mindful Adventure via mindfuladventure@gmail.com. www.mindfuladventure.nl is een website van Mindful Adventure. Mindful Adventure is als volgt te bereiken:

Verwerkingsverantwoordelijke: Alne de Vilder

Postadres: Geldersesteeg 22, 1621 LB Hoorn

Vestigingsadres: Geldersesteeg 22, 1621 LB Hoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60843403

Telefoon: 06-4232 1162

E-mailadres: mindfuladventure@gmail.com