Ontspannen kan niet zonder gevoelens toe te laten.

Het blijft een pijnlijke waarneming op zijn tijd. Al die massa’s mensen die zo bang zijn om te voelen. Meestal zijn er van jongs af aan ladingen op gevoel komen te zitten. De invloeden van cultuur, religie, overheid, gemeenschap, school en ouders zijn enorm. Gevoel wordt geassocieerd met zwakte of afhankelijkheid; lastig; hysterisch; kinderachtig; inferieur; overgevoelig; grenzeloos; zielig of egocentrisch, ongelukkig, bedreigend en problematisch. Positief zijn is vaak een soort norm, waarmee de helft van ons gevoelsleven naar de vuilnisbelt werd gewezen. Ruimte maken voor verdriet, angst, woede, jaloezie, machteloosheid of depressie roept teveel angst en weerstand op.

Maar het ligt nog dieper geankerd in onze persoonlijkheid. Het toelaten van emoties en pijn konden we als kind vaak niet zelfstandig verwerken. We namen onze toevlucht tot volwassenen, zochten geborgenheid en koestering en ruimte om in ons opgewekte emoties af te mogen maken tot het vanzelf weer tot rust kwam van binnen. Daarna konden we dan weer lekker verder spelen. Tot onze grote schrik werden we vaak door gespannen volwassenen “opgevangen”. De pijn werd eerder erger dan minder. En als er al ruimte werd geboden, moest het toch binnen niet al te lange tijd klaar zijn. Het vervelende gegeven is echter dat emoties die niet worden afgemaakt, de neiging hebben om je lastig te blijven vallen. Wat weggeduwd wordt, duwt nijdig terug. En een slepend verhaal is geboren. Een verhaal wat het bijzonder lastig maakt om de gewenste veranderingen door te maken in je leven en in je persoonlijkheid aangezien gevoelens een belangrijke duw geven naar verandering toe.

chimpanzee-gets-ocelot-timeTijdens veel actieve meditatievormen krijg je de ruimte om je gevoelens toe te laten en af te maken. Hierdoor ontdek je dat het een komen en gaan is, als het komen en gaan van een golf in de zee. Niets om bang voor te zijn. Je gevoelens toe te laten en er helemaal aandachtig bij te blijven heeft Mindful Adventure je te bieden tijdens een prachtige, liefdevolle ademmeditatie in Empakai Krater aan de rand van het kratermeer of aan de oever van Rubondo Island. Tijdens onze safari’s vind je vrede met wat er in je leeft en daardoor een diepere ontspanning in jezelf.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.