marcheren en domineren

niets verlangen

Na ettelijke mislukte pogingen de aandacht en zorg van de moeder of vader, broers dan wel zussen te ontvangen, streept het kind zijn verlangens door om de pijn van de afwijzing of het tekortschieten van zijn verzorgers om welke reden dan ook niet te hoeven voelen. Het kind trekt zich terug in een soort verdoofde emotionele toestand en dat ziet er ongeveer zo uit:

leeuw

Foto door Patti Vaughn

Van daaruit heeft het kind verschillende mogelijkheden om sociaal te kunnen functioneren, zoals:

Wat moet ik anders?

Vanuit je doorgestreepte verlangens is de weg vrij om je volhartig op de behoeften van anderen te richten en te doen wat je kunt om hun verlangens te vervullen. Onvermoeibaar zet je je in om hun leven te verzachten, te verrijken, vrij van ongemak te houden en zo nodig te redden. Jij hebt zelf niet veel dan wel niets nodig en de balans tussen geven en nemen is volledig zoek. Dit ongezonde patroon vraagt om misbruik en ziet er van een afstandje ongeveer zo uit:

Wat moet ik anders?

Wat moet ik anders?

Niemand kan me pijn doen

Jij hebt niets nodig en al gauw merk je dat dit een buitengewoon krachtig machtsmiddel blijkt te zijn naar anderen toe. Waar anderen moeite doen om zich met jou te verbinden, kun jij je voeten lekker in het water laten bungelen. Waar zij zich in bochten wringen om contact te houden, sta jij rechtop, houdt je afstand en blijf je overtuigd van je eigen gelijk. Waar anderen onderhandelen, ingangen zoeken of oplossingen aandragen blijf jij je eigen koers varen ongehinderd door schuldgevoelens of andere vervelende gewetensbezwaren. Dit ongezonde patroon ziet er ongeveer zo uit:

marcheren en domineren

foto door Adam Barnard

Ik verlang niets, ik hoef niets, ik wil niets. Eigenlijk maakt het me niet uit of jij er wel of niet bent, heeft de macht om anderen in een positie van machteloosheid te drijven. In het geval van een liefdesrelatie heeft de geschrokken geliefde de mogelijkheid om twee dingen te doen, de relatie verbreken of langzaam ingezogen worden in een eenzijdige relatie waarbij de grenzen vervagen en het hart de ogen sluit voor de pijnlijke waarheid dat de geliefde zich heeft teruggetrokken achter een onbereikbaar pantser.

Niets heeft zoveel negatieve macht in het leven als “niets” verlangen. De wereld om hen heen kan hoog of laag springen, trekken, duwen, uitreiken, liefdevol, geduldig dan wel respectvol benaderen, boos worden maar het dondert allemaal niet. Beetje bij beetje kan hun leven in een nachtmerrie veranderen.

Interessant genoeg is het even waar dat “niets” verlangen de krachtige basis is waarop we terugkeren naar onze essentie, die plek van binnen waar we compleet zijn en dus vrij zijn van de vermeende afhankelijkheid van anderen.

ontspannen genieten

foto door Arun Moharaj

Maar waar pijn het “niets” verlangen tot een destructief machtsmiddel maakt en wantrouwen de scepter laat zwaaien, leidt “niets” verlangen, door te zien dat je verlangens in essentie voortdurend worden vervuld, tot ontspanning, aanwezig zijn in dit moment en openheid en liefde voor wat en wie er is en dus betere relaties met anderen.

Tijdens onze safari’s doen we regelmatig eenvoudige oefeningen om je te helpen zien dat je verlangens in de grond al vervuld zijn. Kun je je voorstellen hoe je leven eruit ziet zonder de onrust die onvervulde verlangens dagelijks in je oproepen?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.