Mindfulness lopen

lopenDe natuur in

Als ik geconfronteerd word met iets dat veel verzet in me oproept dan ga ik alleen de natuur in en ga ik mindfulness lopen. Met verzet bedoel ik dat er iets in me geraakt wordt wat spanning oproept waardoor ik in strijd ga.

Ik geef ruimte aan alle verhalen die mijn mind met me wil delen, de zorgen die erin verborgen liggen en de sprookjes die het me wijs wil maken. Het mag er helemaal zijn en ik voer een nieuwsgierige dialoog met mezelf net zolang tot alles op tafel ligt en ik voel de kern te pakken te hebben. Vervolgens kijk ik waar ik erin trap en waar het me meetrekt in een fantasie of in een angst.

 

Alle verzet laat los

Mindfulness wandel reis TanzaniaDan gebruik ik al mijn zintuigen om mezelf te laten zien wat waar is. Het lopen in de natuur maakt dat makkelijker om te doen en de realiteit stroomt via mijn zintuigen mijn innerlijke ruimte binnen. Daarbij te zijn en te blijven is een vreugde en de weg naar tevredenheid en ontspanning.

Ook alle verzet laat los want meestal blijft er niets over van dat verhaal wat zich in me bleef herhalen en me gespannen maakte. De gedachten en gevoelens kunnen hardnekkig op blijven spelen en dan loop ik als het nodig is dagenlang. Lees meer

manipuleren

Manipuleren in relaties

Het verhaal dat je op anderen plakt is direct verbonden met je eigen verlangens. Je verlangt iets, de ander moet dat vervullen en als dat niet of onvoldoende gebeurt naar jouw idee of gevoel dan ga je de ander op zijn nek zitten, begint je verwijtende verhaal af te draaien of begint de ander te manipuleren. Als iemand wel doet wat jij verlangt, dan plak je waarschijnlijk een positief verhaal op die ander. Maar beide verhalen gaan over jou en niet over de ander. Onder beide verhalen staat het vervullen van je eigen verlangens via de ander centraal. En we vertellen onszelf daarmee dat geluk afhankelijk is van het vermogen van die ander om ons  gelukkig(er) te maken.
Verliefdheid is dan ook niets anders dan het idee dat de persoon waar we verliefd op worden ons meer gelukkig kan maken dan anderen. Lees meer

leeuwin luistert naar het verhaal

Wat is jouw verhaal?

De Tanzanianen hebben een fantastische vraag in hun taal rugzakje. Na de eerste begroetingen komt ie: “Wat is jouw verhaal”?

Die vraag draagt een van oorsprong groot bewustzijn in zich, namelijk dat wat een mens te vertellen heeft een verhaal is over een gebeurtenis en niet de gebeurtenis zelf. Het schept meteen een bepaalde afstand naar de inhoud van het verhaal. Ze weten dat ze een zwaar gekleurde versie krijgen. “Tell me your story”!
Het bewustzijn dat iets maar een verhaal is, leidt tot groot vermaak en intense lachsalvo’s bij de nachtelijke kampvuren. Lees meer

mensafari Tanzania

Ontvangen is gelijk aan ontspannen

Ik leer iets de afgelopen tijd. Ik leer echt iets wat ik ongelofelijk moeilijk heb gevonden en vind.
Ik leer om te laten en zelfs om te stoppen. Ik leer om op tijd te zeggen: “luister dit gaat hem niet worden. Hier staan we echt heel anders in. We gaan elkaar hierin niet vinden, ik accepteer dat”. En tot mijn grote plezier laat dat knagende, zeurende, soms misselijk makende of zelfs scheurende gevoel van binnen, wat uren kan blijven hangen, los en ga ik over tot de orde van de dag. Alles tot op het bot uitwerken en doorploegen, wat heb ik mezelf en anderen daar veel mee aangedaan. Eerlijk ontvangen wat er is, is ontspannen.

Lees meer

de bijzondere relatie

De belofte van perfectie is het winnen en behouden van de ander

wachtenTegen de tijd dat ik uit mijn kindertijd kwam, was ik gebroken. Ik liep rond als een onvervuld kind verlangend en wachtend op “die ander” die tot in het extreme niet kwam. Vanaf het begin beleefde ik mijn relatief korte bestaan als een nachtmerrie door de afwezigheid van tenminste een liefhebbende volwassene die voor me zorgde en me voorzag van een beschermende veiligheid.
Het moment kwam dat ik begreep dat ik ten onder ging als ik nog langer bleef wachten. Ik was 19 toen ik van de ene op de andere dag een radicale switch maakte van het behoeftige, wachtende kind naar een gevende persoonlijkheid. In de 20 jaar daarna ontwikkelde zich een top hulpverlener doordat ik precies wist wat ikzelf had gemist. Ik had mijn eigen behoeften doorgestreept en was daardoor volledig in staat om de ander in mij te ontvangen. Hierdoor wist ik de brug naar de wereld weer te slaan. Dat redde mijn leven maar veranderde niets aan de fundamentele spanning waarmee ik rondliep.
Die fundamentele spanning kwam voort uit het onverminderde geloof dat ik de ander nodig had om het te redden. En hoe kun je ontspannen als je innerlijke camera 24 uur per dag obsessief gericht is op de ander omdat deze gezien wordt als de primaire levensader? Het dondert echt niet of je jezelf in die overlevingsstrijd presenteert als iemand die neemt of geeft.
Want hoe kun je ontspannen als je tot op het bot gelooft dat je perfect moet zijn om voor elkaar te krijgen dat je gezien wordt en omarmd wordt door die begeerde “ander”.

Lees meer

liefde

Je essentie is vrij en in en in sweet

ontmoetenTijdens onze safari’s naar Tanzania neem ik je ook graag mee op een innerlijke reis. Een reis met als doel je meer te verbinden met wie je echt bent; ontspannen, levendig, verbonden, helder, vrij en liefdevol.
Het is mogelijk dat je na deelname aan een safari graag verder wilt op de ingeslagen weg. Of je wilt geen safari maar wel coaching bij het loskomen van beperkende patronen en je meer vrij en verbonden voelen. Dat kan met behulp van individuele coaching bij Mindful Adventure

Eigenlijk wil iedereen zich graag verbonden, zacht, krachtig, helder en vrij voelen. Daarvoor  is het nodig om ontspannen te zijn. Ik heb zelf ervaren dat mij daarbij niets anders in de weg zit dan angst. Spanning en angst zijn twee handen op een buik.

Wat je in de weg zit om te ontspannen is angst.
Wat je onder angst nog meer in de weg zit is iets hulpeloos dat naar liefde zoekt.

Wanneer je nadenkt over angst, denk je waarschijnlijk direct aan onaangename situaties. Situaties zoals verlies van je baan, je partner, je huis, je kinderen. Je denkt misschien aan de angst controle te verliezen alleen te staan of misbruikt te worden. In Afrika zal er angst voor honger of dorst, droogte of verraad zijn. Je werkt terecht aan deze angst als het minder goed met je gaat. Maar hoe zit het eigenlijk met de angst om ten volle te leven? Lees meer

Ngorongoro Krater Hoogland

Heling is niet echt mogelijk

verwaarloosde leeuwTegen de tijd dat ik 16 was, was ik gebroken. Opgegroeid in een ontwricht gezin waar het leven gedomineerd werd door de scheurende pijn van niet herkende illusies, liep ik verloren rond in iets wat zich voordeed als een nachtmerrie. Ik was emotioneel afgescheiden van alles om me heen, wist me geen raad met een wereld die me niet gekoesterd had. Ik was zwaar behoeftig, maar mocht niets verlangen. Immers de verwachting dat een verlangen vervuld zou worden door anderen was nagenoeg zero. De dagen duurden en duurden maar.
Soms deed ik in wanhoop een poging mijn beschadigde emoties te uiten, wat vervolgens leidde tot vervroegd uit huis gaan en later zelfs verbanning uit de psychiatrische “leefgemeenschap waar ik op mijn 19e een jaartje woonde om te “helen”. Daarna werden alle emoties natuurlijk weer keurig opgeborgen achter een bleek gezicht. Lees meer

Kanker is de lichamelijke roep om totale zelfacceptatie

Van jongs af aan stond je bloot aan duizenden aanpassingssuggesties vanuit je cultuur, je familie, je religie, je school en je leeftijdgenoten. Omdat je volledig afhankelijk was van die omgeving was je extreem gevoelig voor die boodschappen over wie en hoe je zou moeten zijn. Je wordt als je eerlijk bent tot op de dag van vandaag nog bepaald in je expressies door wat anderen van je zouden kunnen vinden en daarmee leef je de eenzame schaduw van wie je werkelijk bent.

silhouette wilde hond

by Travis Bester

Kijk eens welke gedachten er door je heengaan? Wat is de drive in ze? Hoeveel afwijzende gedachten heb je vandaag? Vertel je jezelf dat je positief moet zijn en dat ook nog helemaal moet kunnen voelen. Vertel je jezelf dat je sterk moet zijn en niet moet zeuren. Lees meer

betovering

De wereld is betoverd

In regressies kom ik regelmatig de verwondering tegen. De verwondering over de betoverde wereld waarin ik terecht ben gekomen. Ik ben 0, 1 of 2 jaar oud. Ik begrijp het niet en vraag me af wat er in godsnaam met iedereen aan de hand is. Ik ben afgescheiden van anderen. Ik zit in de problemen. Als ik blijf waar ik ben, dan hoor ik er niet bij. Dan volgt de levensnoodzakelijke keuze om me met hun wereld te identificeren. Daarmee stap ik het drama in, het drama van de wereld wordt de mijne.
En ik denk dat iedereen die keuze ooit heeft gemaakt. We lieten onze essentie, ons verlichtte perspectief achter ons en identificeerden ons met de denk- en gevoelswereld die ons werd aangeboden door de mensen waar we afhankelijk van waren. We raakten betoverd. Lees meer

mediteren

Het nu is geen doel

Sinds Eckhardt Tolle zijn populaire boek “de kracht van het nu” schreef is het hier en nu-zijn doel geworden voor velen. Als je gelooft dat het nu het doel is, zul je makkelijk denken dat het niet uitmaakt wat je doet zolang het maar in het hier en nu is. Op een bepaalde manier is dit waar. Maar het is belangrijk te begrijpen dat in het hier en nu zijn geen doel is maar een poort. Wat achter die poort ligt, is onbewust behoorlijk bedreigend voor je.  Lees meer