het hart volgen in Usambara Mountains

Zorgeloosheid woont in je hart

Energie gaat waar je aandacht is. Ben je met je aandacht bij je hoofd, dan gaat je energie naar je hoofd. Ben je met je aandacht bij je hart, dan gaat je energie daar naartoe. 
Als je lange tijd met je aandacht bij je hoofd bent, dan maak je wat ik noem een groef. Dat wordt dan de plek waar je als het ware gaat wonen en waar je reakties vandaan komen. 
het hart spreekt in Tanzania

Als het lukt om lange tijd met je aandacht bij je hart te zijn dan maak je een nieuwe groef. In je hart wonen liefde, geluk, humor, speelsheid, verbinding, wijsheid, compassie, vrede, vreugde en zorgeloosheid. Kwaliteiten waar we allemaal naar verlangen maar die helaas bij de meeste mensen worden overschreven door de diep ingesleten aandacht voor het hoofd en alle zorgen die zich daar genesteld hebben.

Waarom een 15 daagse kerstsafari met Mindful Adventure naar Tanzania?

Als je ernaar verlangt om meer te leven vanuit je hart, dan bieden we je tijdens onze kerstsafari de unieke kans om 15 dagen lang een groef te maken naar het zijn in je hart en te ervaren wat er hierdoor verandert in jezelf en in je contact met anderen.

Zo’n nieuwe harte-groef maken en de oude hoofd-groef overschrijven is niet iets kleins. Het betekent dat je zelf kiest wie je wilt zijn en waar je met je aandacht wilt zijn. Het is het begin van een nieuw levensperspectief en het pad naar meer geluk en tevredenheid.

Ik zeg niet dat er iets mis is met reageren vanuit je hoofd. Het hoofd biedt overzicht, heldere analyses, het vermogen te relativeren, te abstraheren en te deduceren. Het biedt controle wanneer nodig en inzicht. Maar als het evenwicht zoek is worden we ongelukkig, kil, afstandelijk, gevoelsarm, angstig, eenzaam en verkrampt, ook al verberg je dat misschien onder een sociaal wenselijk masker.Het hart volgen in Usambara Mountains

Na deze safari in Tanzania met alles erop en eraan, weet je voorgoed de weg om ieder moment terug te keren naar de liefde en zorgeloosheid in je hart.

https://mindfuladventure.nl/laugh-while-you-still-have-teeth/

Karibu (welkom)

persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap, mag dat?

 “Ja Alina”: zegt vriend en gids Rama. “Als mij iets vervelends overkomt, houd ik me niet bezig met de redenen waarom, het achterom kijken naar het verleden, het klagen hierover of het beschuldigen van anderen. Ik richt me direct op de oplossing. Het is nu eenmaal al gebeurd”.

Persoonlijk leiderschap is voor mij de vaardigheid om leiding te geven aan mijn eigen brein en deze aan te sturen in de richting van mijn gewenste toekomst. Ik heb net als jij een unieke, creatieve, intelligente potentie die, mits aangesproken, een zelf drijvende kracht is in mijn persoonlijkheid. Wat mij daarbij lang in de weg zat, was de vreemde gewaarwording dat het niet echt van mezelf leek te mogen. Mag je zomaar denken wat je wilt? Mag je tegen jezelf zeggen: “Hee zo is het wel genoeg ja, dat pad hebben we lang genoeg gelopen. Laten we eens deze kant opgaan”. Het was alsof ik mezelf niet echt bij de hand mocht nemen en het was alsof er een krachtige boodschap in me woonde die zei: je bent pas echt en authentiek als je klakkeloos je gedachten en gevoelens volgt. Het is heel lang niet in me opgekomen dat er een regisseur in mij huist.

Er is nog nooit een band geplakt door van het lek te balen

                                                                  Roel Meijvis

persoonlijk leiderschapWe volgen te vaak overtuigingen en gedachten die ons niet verder helpen. Als we erop gaan letten, gaan we merken dat we voortdurend in strijd zijn tegen hoe de dingen zijn, waardoor we chronisch ontevreden dreigen rond te lopen. Wat gebeurt er nou eigenlijk als we ermee stoppen de realiteit tegen te spreken? Ik heb ontdekt dat ik iedere keer weer nieuwe keuzes kan maken rond de dingen die me overkomen. Ik kan niet voorkomen dat me dingen overkomen, maar ik kan er wel voor kiezen de verandering die ik wens niet te verwachten van anderen of van “het leven” maar zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit keuzes te maken. Om de een of andere reden word ik hierdoor helderder, vriendelijker, zorgelozer en liefdevoller.

Authentiek zijn
Ik heb ontdekt dat het essentieel is voor persoonlijk leiderschap om me los te maken van de aangeleerde passiviteit en afhankelijkheid van omstandigheden van buitenaf. Wanneer ik het idee begin los te laten dat ik afhankelijk ben van perfecte levenscondities om gelukkig en ontspannen te kunnen zijn, ontstaat de noodzakelijke ruimte van binnen om op een authentieke en krachtige wijze in het leven te staan en van daaruit leiding te geven aan mijzelf, anderen en aan de koers van het bedrijf waar ik deel van uitmaak.

Lopend de bush in, hoezo?
Om je eigen, vaak onbewuste, afhankelijkheden aan te kijken, helpt het om lopend de bush van Tanzania in te gaan en te laten schudden aan die perfecte levenscondities waarin wij leven en zijn opgegroeid in het westen.
Tanzania is chaotisch, ongeorganiseerd, wild en daarmee onvoorspelbaar. De natuur is “in charge” en de omstandigheden zijn uitdagend. Er is daar vaak geen afleiding, geen internet en geen comfort. Kortom, het perfecte decor voor het eerlijk aankijken van de momenten waarop je in verzet gaat met de realiteit. Maar zeker ook het perfecte decor om aan te lopen tegen je neiging om de verantwoordelijkheid voor hoe je je voelt buiten je te leggen.
persoonlijk leiderschapHoe meer je loskomt van alle afhankelijkheden waarin je jezelf hebt vastgezet, hoe meer je ontdekt dat je heel veel aankunt. Het maakt je vrijer en goedlachs wanneer er een hobbel (meestal geen berg) op je pad wordt gebracht. Je wrijft in je handen van nieuwsgierige spanning naar die onverwachte en dus avontuurlijke situatie waarin je plotseling bent beland in plaats van te gaan jeremieren. Vol verwachting klopt je hart naar wat die verandering je gaat brengen, in plaats van angstig en wantrouwend uit te roepen dat dit nooit had mogen gebeuren.

Ik geloof dat de tijd rijp is om massaal in te zien dat ons brein onze dienaar is en niet andersom. Maar dat we die geprogrammeerde computer de weg zullen moeten wijzen uit dat doolhof van beperkende gedachten, die er in het verleden en in onze onschuld in zijn geslopen.

Mindful Adventure heeft je veel te geven op het gebied van persoonlijk leiderschap, terwijl je ondertussen het nuttige met het aangename, van een safari met alles erop en eraan, verenigt.

Ennn als je mij niet gelooft, luister dan nog even naar Sadhguru, die uitlegt dat je veel invloed hebt op je bestemming.

https://youtu.be/9wFo7HPZOjI

Karibu (welkom)!

 

 

geniaal kind

Alle kinderen tot vier jaar zijn geniaal

geniaal kindAlle kinderen tot vier jaar zijn geniaal. Tegen de tijd dat zij 10 jaar zijn is nog maar 10% geniaal. En tegen de tijd dat zij 30 jaar zijn hebben we het over nog maar 2%. Dat is de confronterende, schokkende uitslag van een groot langlopend Amerikaans onderzoek.
Het is waar. Natuurlijk is het waar. Het is ongelofelijk wat we in de eerste vier jaar van ons leven allemaal leren. We leren een hele taal en soms wel twee talen zonder boeken en woordjes stampen. En we kunnen het allemaal. Ieder kind kan het. Kinderen die tijdens de lagere school nog geen tien woordjes lijken te kunnen onthouden, hebben dit ook allemaal zonder problemen gekund.

In de daaropvolgende jaren vindt er een enorme differentiatie plaats in niveaus. Plotseling zijn er kinderen die leerstoornissen hebben en bijzondere aandacht nodig hebben om zich moeizaam te ontwikkelen in de richting die wij voor hen hebben uitgestippeld. Er zijn kinderen die allerlei gedrags- en concentratiestoornissen vertonen waar we onze handen als leerkrachten vol aan hebben.

Lees meer