Grote pijn

De grote angst voor emoties

Grote Pijn

Van psychiatrisch etiket en het behandelen met medicatie naar een helder inzicht en liefdevol hart voor wat “grote pijn” nodig heeft om te helen en te transformeren.

Drie weken geleden kwam H bij mij aan in Mwanza, voor een solo-retraite van drie weken in Tanzania, met zijn borderline diagnose onder zijn arm. Die diagnose was in augustus 2023 gesteld. Na de breuk 1,5 jaar geleden met zijn laatste vriendin was het echt misgegaan. Wekenlange, dagelijkse huilbuien, angst-en paniekgevoelens, radeloosheid, suïcidale gedachten, escapegedrag en niet meer in zijn eigen huis willen/durven slapen.

Hij komt voor drie weken helemaal naar Tanzania om zijn “gebroken” binnenkant te helen: zegt hij. “Gebroken” binnenkant betekent “grote pijn”.

Al meteen vliegen de borderline-liners om mijn oren: Ik citeer: “Dat komt door mijn borderline”. “En ik heb haar uitgelegd dat het door mijn borderline aandoening kwam, maar ze luisterde niet”. “Sommige mensen denken dat je gevaarlijk bent als je borderline hebt”. “Denk je echt dat je me kunt helpen, want borderline is moeilijk te genezen”: zeggen ze.

De eerste dagen zijn we bezig om het “ziekte” etiket eraf te halen. “Vertel me maar gewoon wat je voelt en denkt”: zeg ik tegen hem. “Daar gaan we een stuk verder mee komen”.

Wat zichtbaar wordt in de eerste sessies:

  • Een onveilige opvoeding door stevig drankgebruik en ruzies van de ouders
  • Het structureel communiceren van teleurstelling, negatieve oordelen, afbrekende commentaren, die wekelijks ook leiden tot fysieke vernedering: “mijn vader sleurde me, na een ontevreden verslag van mijn moeder over mij, door de kamer naar de hoek waar ik op mijn knietjes met mijn handen boven mijn hoofd vaak wel een uur moest blijven zitten”. De emotie die ik daarbij ervoer was doodsangst.

Als volwassene zit H psychologisch bij enige onvrede en kritiek al meteen in de oude hoek.

  • De relatie met de ex vriendin vertoont veel herhaling van patronen uit het jeugdgezin. De breuk triggert de “GROTE PIJN” uit het verleden. Zijn emoties lijken onbeheersbaar maar zijn het gevolg van het loskomen van de oude grote pijn vermengt met nieuwe pijn.

Wat heeft “grote pijn” nodig?

Wat nodig is bij “grote pijn” zijn hulpverleners die mensen met “grote pijn” uit hun nachtmerrie kunnen leiden. Dat kunnen zij alleen als zij hun eigen “grote pijn en angsten” aan hebben gekeken, hebben durven voelen wat er te voelen is, de wortels ervan schoon hebben gemaakt, pijnlijke en mooie inzichten hebben toegelaten en geïnspireerde stappen hebben gezet om een nieuwe weg in te slaan die goed bij hen past. Ze hebben geleerd om er liefdevol bij te blijven als dezelfde pijn of andere pijn zich weer aandient. Deze mensen zijn opgegroeid tot volwassenen die de diepe angst voor emoties hebben overwonnen.

Wat heeft “grote pijn” nog meer nodig?

Grote pijn ontmoet heel graag een helder perspectief en dus een inspirerend antwoord op de vraag wat pijn in essentie is. Als hulpverleners dichtbij hun eigen pijn, woede en angsten zijn gekomen, hebben ze deze emoties niet alleen doorvoelt maar ook leren begrijpen en veel kanten ervan doorzien. Daardoor hebben ze hun macht over hen verloren. Eigenlijk komt het erop neer dat de angst om “grote pijn” te voelen, het wegdrukken ervan, juist maakte dat “grote pijn” veel negatieve macht over hen en hun gewenste situatie kon uitoefenen, met alle narigheid vandien. Deze hulpverleners hebben zich daarvan bevrijdt door emoties toe te laten en uit te laten trillen. Soms is dat 5 minuten: “kleine pijn” en soms is dat maanden: “grote pijn”. Dat is de pijn uit het verleden die gestapelt is. “Nieuwe pijn” duurt geen maanden of jaren, durf ik te beloven, hoe erg de ervaring ook was. We leren met het leven te dealen.

grote pijnNog meer?

Jazeker. “Grote pijn” heeft nodig dat we onze harten en armen openen voor de “grote pijn” in de wereld. En er is veel “grote pijn” in de wereld. Gelukkig is ons hart groot genoeg.

Daardoor kunnen we dichtbij de pijn van anderen blijven, om ze van daaruit het vertrouwen te geven, dat ze het aankunnen om hun verdriet en angsten te voelen en niet langer weg te drukken.

Pillen als cover up van onmacht

Mensen met een diagnose als borderline, angststoornis, zware depressie, ADHD en ADD komen vaak bij de psychiater terecht. Die kan meer of minder met ze babbelen, maar schrijft vervolgens vooral zijn medicijnen voor, want hij heeft bovenstaande over het algemeen niet te bieden.

Wanneer we onze eigen angsten, woede en pijn niet of beperkt hebben aangekeken, blijven we onbewust angstig voor emoties en zijn daardoor onmachtig om anderen daarin bij te staan. Medicatie is de cover up in onze samenleving van die onmacht.

Conclusie

Geen mens zal medicijnen voorschrijven die ontdekt heeft dat pijnlijke emoties weliswaar moeilijk zelfstandig te hanteren zijn voor kinderen, maar niet voor volwassenen. Dat kunnen we prima, zodra we leren liefdevoller te worden naar onszelf en onze gevoelens. Alleen anderen die dat pad zelf zijn gegaan, kunnen ons dat leren en erbij blijven als dat nodig is, om er samen doorheen te gaan.

 

vrij mens zijn mannen retraite Tanzania

vrij mens zijn

Vrij mens zijn – mannen retraite Tanzania

Van 12 t/m 25 september 2023

Zijn met wie je bentIn relatie tot de komende mannen retraite, vrij mens zijn, in Tanzania raakt deze foto me diep. De foto is genomen tijdens de mannen retraite van afgelopen januari met coach Bart Wiegers. Het is alsof ik een blik werp in een ver, ver, ver verleden, behalve dan dat er ook mannen zitten, die toegerust zijn met comfortabele kleding, beschermende hoeden, supergoede schoenen, en genoeg water in plastic flessen.

Het contrast tussen deze Hadzabe bosjesmannen en onze mannen is onvoorstelbaar. Tegelijkertijd straalt dit tafereel een ontspannen samenzijn uit, een natuurlijke versmelting van energieën, waarbij vreemd genoeg, zowel de Hadzabe als onze mannen volledig op hun plek zijn in deze antieke omgeving. Dat raakt me.

We horen op deze planeet. We zijn deel van de aarde. We zijn deel van het geheel. Wij én zij! En daarbinnen neemt ieder van ons een unieke plek in.

Dit tafereel raakt het diepe verlangen in mij om rond te lopen op deze aarde alsof ik overal thuis ben, met iedereen verbonden en tegelijkertijd zo ontworteld uit alle leefcirkels, dat ik vrij ben.
Het leven wordt dan een stuk onpersoonlijker, wat de kern van wie we echt zijn nadert, vrij en van daaruit meer verbonden dan ooit! Tanzania helpt me hier enorm bij en kan jou daarbij helpen.

Zijn met MasaiZijn met gelijkgestemden

Zo is Mindful Adventure begonnen. Slapend als eerste westerse vrouw in dit kleine Masaï dorpje op een hard gespannen koeienvel, naast een compartiment met geiten, in het pikkedonker. De lucht doordrongen met de rook van een smeulend vuurtje, waardoor ik de volgende ochtend met rode, brandende ogen wakker werd. Wow, I am alive!

We hebben de neiging ons te verschansen tussen gelijkgestemden. We denken voortdurend in wij en zij, ik en jij! We doen wel eens uitstapjes buiten de groep, de exclusieve relatie, de eigen cultuur maar dat is direct spannend en kost veel energie. Vaak halen we (stiekem) opgelucht adem als we terugkeren naar de eigen vertrouwde omgeving, familie en vrienden, cultuur, religie en al die leefcirkels waarin we diep zijn verankerd. We zijn weer veilig! Als je het goed onderzoekt, is dat waar het over gaat. Erbij horen, veilig zijn. We leveren er maar al te gauw onze vrijheid voor in.

vrij mens zijnDe weg naar meer vrijheid

De weg naar vrijheid, ofwel de reis van de held (in), zoals Erik Spaans (coach van de mannen retraite van 12 september) dat noemt, is geen lineaire weg direct naar het doel. Zowel mannen als vrouwen zullen situaties aantrekken die uitnodigen, je diep verankerde beelden en overtuigingen over wie je bent en zou moeten zijn, te onderzoeken. Deze beelden blokkeren je ware natuur. Je onderzoek helpt je om je los te maken van wat deze beelden en overtuigingen je lijken te beloven, waardoor je ware natuur boven komt drijven. Wow, you’re alive!

In deze mannen retraite neem je de tijd, de stilte en de ruimte, om je aandacht te focussen op de beelden en overtuigingen die gekoppeld zijn aan jou als man. De vragen die Erik daarom bij je wakker maakt zijn: Wie ben ik als man? Wat wil ik nu eigenlijk leven? Wat is nu eigenlijk een “goede” man? Waar gaat het leven nu echt over? Wat zijn mijn kernwaarden? Waar word ik blij van? Waar ben ik goed in? Hoe verhoud ik mij tot de wereld, het leven, een partner, kinderen, ouders, vrienden en collega’s?

De invloed van je familielijnen

Daarnaast neemt Erik je mee op reis naar meer bewustzijn van wat je met je meedraagt van generaties voor je. Wat heb je ooit uit liefde besloten te dragen voor een of meer van je voorouders, waardoor je verzuimt het leven te leven dat bij jou past? “Pappa ik lijk steeds meer op jou”.

Erik: “Uiteindelijk vinden we onze eigen ware natuur, los van welk man/vrouwbeeld dan ook”!

Ruimte en stilte

mannencirkel Tanzania mannen retraiteVrij mens zijn, de reis van de held is een unieke kans om ver van je vertrouwde omgeving, gespiegeld door de wilde, ongerepte jungle in Afrika, de Afrikaanse mannen waarmee je reist, de onvoorspelbare elementen, de onvoorspelbare omstandigheden, de wilde dieren, geen wifi, geen luxe, jezelf te leren kennen als man en de stappen te zetten die nu voor jou mogelijk zijn. Het onpersoonlijke veld van ruimte en stilte hangt als een beschermjas om je heen. En daar kun je op vertrouwen.

Je maakt deze reis alleen en samen met je Afrikaanse en Westerse broeders.

Welkom man in Tanzania want je kunt nog mee met dit een-keer-in-je-leven avontuur

 

Lake Natron

Terug naar de essentie van de natuur

kijken in oneindige ruimte

Op reis gaan met Mindful Adventure in de ongerepte natuur van Ngorongoro en Serengeti, de oer-jungle in het zuiden of een diepgaande reset tijdens de solo-retreat is niet zomaar een reis. Het is een reis terug naar de essentie van de natuur, te zijn zonder materiële luxe, wifi, moderne prikkels, afleiding van buitenaf met als doel te reconnecten met je eigen essentie en de essentie van het leven zelf.

Dat klinkt groot en dat is het ook. Het is potentieel levensveranderend. En dat woord verschijnt dan ook regelmatig in onze reviews.

Reizen is beladen tegenwoordig en ook voor een duurzaam bedrijf als Mindful Adventure is het paradoxaal om het klimaat te belasten door te vliegen, met als doel bij te dragen aan een wereld die bewoond en bestuurd word door mensen die vanuit hun echte zelf beslissingen nemen. Mensen die denken, voelen en handelen vanuit liefde voor het geheel, in plaats van hun eigen belangen voor ogen te hebben.

Het verschil tussen mind en essentie

Het gaat er bij ons om dat meer en meer mensen inzien wat het verschil is tussen onze mind; die denk- en gevoelswereld van binnen die aangestuurd word door overlevingsdrang, en wie je “daarachter” werkelijk bent. Je bent een in en in liefdevol, intelligent en krachtig wezen, in staat in harmonie met de natuur te leven.

Mindful Adventure doet niet anders in Tanzania, met krachtige hulp van de ongerepte natuur, de oerstilte en eindeloze ruimte, je een pad te tonen naar die plek van binnen, waar vanuit je angsten verbleken en je als vanzelf die dingen loslaat, die je bestaan en ons bestaan als mensen op deze planeet niet dienen. Read more

Terug naar je zintuigen

Een paasblog over affirmeren

Affirmeren

In een reactie op een facebook post over affirmeren lees ik vanochtend dit:

“It’s a quick way to change your subconscious programming to manifest your desires”.

Ik weet dat dit voor veel mensen betekenis heeft en het ligt gevoelig. Toch waag ik me eraan waarom het voor mij als coach en spiritueel leraar niet belangrijk is of affirmeren werkt of niet. Waar het voor mij om gaat is het onderzoeken van het onderliggende idee dat het manifesteren van je verlangens je gelukkiger zou maken en het (verborgen) gevoel van controle en macht dat ermee gepaard gaat. Het staat haaks op mijn ervaring dat geluk mijn natuurlijke aard is en ervaarbaar wordt zodra ik ontspan in mijn verlangens en ben met wat er is. Affirmeren en de verborgen behoefte aan controle komen voort uit mind en dat betekent binnen het perspectief van Mindfulness dat het geluk van vervulling kortstondig zal blijken te zijn.

De mind/je brein zijn die gedachten en gevoelens in jou die van jongs af aan zijn gevormd in relatie met jouw persoonlijke omgeving, je cultuur, je religie, je locatie op de aardbol etc.

Vanuit mind/je brein geloof je dat je gelukkig bent als het leven doet wat jij wilt. En dus ben je ook ongelukkig als het leven niet voldoet aan jouw verwachtingen en wensen.

Read more

mogen we vliegen

Het leven leren vertrouwen

Mogen we daarvoor vliegen?

Ik reis al tien jaar door Tanzania en ik woon er nu drie jaar. Ik wil proberen in dit blog over te dragen waarom ik vind dat Mindful Adventure, in deze tijd van serieuze aandacht voor klimaatverandering, mensen nog mag uitnodigen om naar Tanzania te vliegen.

grommen uit verzetIn Nederland ben ik ver gekomen in de terugkeer naar mijn essentie en helderheid te vergroten over het onderscheid tussen essentie en mind, tussen echt en onecht. Uit dat proces is Mindful Adventure voortgekomen.
Nooit had ik kunnen vermoeden dat ik in Tanzania terecht zou komen om een voor mij nog grotere les te leren; de totale overgave aan het bestaan, aan het geheel. Read more

hetzelfde zijn als mannen

Liefst met een sigaar

Een unieke vrouwensafari naar Zuid Tanzania

Ik ben geboren in de beginjaren 60, onwetend van de waanzinnige (jeugd)revolutie die bezig was los te barsten. Van het beroemde driedaagse Woodstock festival kreeg ik iets mee, maar ik werd pas wakker voor wat er gaande was toen ik op mijn 9e mijn eerste singeltje kreeg van Shocking blue. Venus! Het sloeg in als een bom en maakte ongekende gevoelens in me wakker. Al gauw zat ik iedere week achter Top Pop. En Nicky van Fleetwood Mac was mijn grote image-voorbeeld. De song: “You can go your own way” bleek een leidraad te zijn. Ik ben er nooit mee gestopt eigenwijs mijn eigen koers te volgen. Het duurde nog tot mijn 13e voor ik mijn eerste feestje meemaakte en slijpend op Angie van de Rolling Stones de eerste verliefdheidsgevoelens beleefde. Ik geloof dat ik nog niet eens borsten had als lucifershoutje maar wel een strakke wrangler.

Wild en vrij

Dansende vrouwen in Udzungwa MountainsAl gauw zat ik regelmatig in de kroeg en op dansfeestjes. Dat kon allemaal want mijn moeder had al vanaf het begin een zekere opvoeding van mij verzuimt en mijn vader was goddank buiten beeld. Vanaf het eerste moment dat ik ging dansen op die waanzinnige stroom van goede muziek in de jaren 70 stond er een wilde meid op de dansvloer. Ik wist niet wat me gebeurde maar ik knalde door de hele ruimte heen, wild schuddend met mijn hoofd vol krullen. Mijn lichaam was vrij. Ik kende geen schaamte. Ecstatic dance was toen nog niet uitgevonden maar ik had dat zeker niet nodig. Ik dronk teveel, ging veel te laat naar bed, maar rookte niet. Desondanks zat ik op het Gymnasium en wachtte mij een succesvolle toekomst. Ik wist niet beter dan dat ik gelijk was aan jongens en dat ik hetzelfde kon als zij en eerlijk gezegd vaak nog wel beter was in het een of ander. Read more

vrij bewegen

Vrij bewegen is bedolven onder schaamte en ongemak

Waar je ook komt, of het nou in Afrika of Europa, China of Nieuw Zeeland is, overal zie en merk je dat mensen veel spanning met zich meedragen op vrij bewegen.

Zodra ik dan ook tijdens een solo-retreat of safari uitnodig om te dansen of bepaalde bewegingen te maken zoals het schudden van het lichaam of wiegen, komt er een ongemakkelijke sfeer, worden er afgepaste bewegingen gemaakt, of verontschuldigend gezegd dat men op de dansvloer wel durft te bewegen.

Kijkend naar dansvloeren, ook hier in Afrika, valt echter op dat veel mensen ingehouden dansen, en patroonmatig dansen (steeds dezelfde bewegingen). Het bewegen mag eigenlijk niet of binnen goedgekeurde kaders. We kijken wel graag naar dansers die binnen de setting van een optreden vrij bewegen en gek mogen doen.

vrij bewegenZodra we een actieve ademmeditatie doen waarin je helemaal vrij bent om je impulsen te volgen, te bewegen met je lichaam, spanning uit je handen te slaan, op je kop te gaan staan als je dat wilt, komt er ongemak op, schaamte, schroom om jezelf zo vrij te laten.

Een natuurlijke expressie van zichtbaar genieten

Voor kinderen is vrij bewegen, stoeien, dollen, over de grond rollen, rennen, springen, dansen, koprollen maken een natuurlijke expressie van hun levenslust, een spontaan opvolgen van hun impulsen waarbij ze zichtbaar genieten van hun lichaam.

Zichtbaar genieten van ons lichaam, daar zeg je me wat. Dat is behoorlijk beladen geraakt bij veel volwassenen. Hier in Tanzania mogen man en vrouw elkaar absoluut niet spontaan aanraken als anderen dat zouden kunnen zien. Een huppeltje maken of gek doen op straat, levert je meteen van alle kanten (uit)lachsalvo’s en/of geroddel op. Read more

solo retraite Tanzania

Veel gedachten zijn in je brein als een virus in je lichaamscel  

Wanneer een virus een cel infecteert, zal deze cel – de zogenaamde gastheercel – duizenden identieke kopieën van het oorspronkelijke virus gaan produceren.

Citaat uit Wikipedia

solo retraite TanzaniaHet geloven van een gedachte

Het geloven van een bepaalde gedachte kan je een leven lang ongelukkig maken. De bron van je gedachte kan een traumatische ervaring zijn of een onhandige boodschap van je moeder of vader toen je klein was en alles daar tussenin.

Een boodschap die diep binnen kan komen, is bijvoorbeeld dat het kind lelijk of te dik is. Het diepe geloof van een kind in de waarheid van die boodschap kan vervolgens een leven lang pijn, ongeluk, eetstoornissen en andere ellende veroorzaken. Het kind nam het perspectief van de boodschapper over en begon zelf duizenden gedachten te produceren die deze eerste boodschap bevestigden. Deze verpestten blijvend de oorspronkelijke zorgeloze staat waarin het kind verkeerde. Daar heb je je virus. Read more

covid19 en angst

De grote verschuiving na Covid 19?

Het leed van Covid 19

Ik zie en hoor net als iedereen veel schrijnende verhalen, zorgen, oproepen om wakker te worden, rancune, boosheid, voor en tegens, dodenaantallen en meer langskomen. En het spijt me oprecht dat er zoveel leed speelt op allerlei niveaus. Ook Mindful Adventure is hard getroffen het laatste jaar en ik heb geen idee hoe de toekomst eruit zal gaan zien. Het is zorgwekkend. Ik heb keihard gewerkt aan mezelf en voor dit prachtige produkt en toch lig ik er niet wakker van dat we het misschien niet gaan redden “dankzij” Covid 19. Read more

gelong thubten

Word gelukkig als een boeddhistische monnik

Meditatie in het smartphonetijdperk

Het lezen van dit boek roept levendige herinneringen op uit mijn eigen retraite verleden. Herinneringen die me naar Bodhgaya in India brengen, een plek waar ik regelmatig kwam. In Bodhgaya staat de zogenaamde Bodhi-boom, (een ent van) de boom waaronder Gautama Boeddha verlicht zou zijn geworden. Bodhgaya, en met name de stupa (tempel) waar ook de beroemde boom staat, is een pelgrimsoord voor boeddhisten – de keren dat ik er was zag de straat rood van de boeddhistische mantels. Dag in dag uit prevelen de monniken hier hun gebeden, doen hun prostraties en – belangrijk onderdeel van hun praktijk – delen aalmoezen uit aan de vele bedelaars, die speciaal hiervoor uit de wijde omtrek naar toe zijn gekomen.

Read more