Erbij durven blijven

Angst aankijken en loslaten

Een schonere wereld betekent angst aankijken

Wanneer “verborgen” angst je beslissingen bepaalt, zul je niet veranderen wanneer dat wel van je wordt verlangt. Dan loop je vast.

Als ik moe maar toch energiek arriveer op het vliegveld van Mwanza word ik opgehaald door Rama die even fit en relaxed oogt als altijd. Rijdend naar huis verbaas ik me over het drukke straatleven. Alles is nog even levendig als voor ik vertrok. De Tanzanianen zijn voor een groot deel gestopt met alle extra maatregelen. Er zijn immers volgens de regering nog maar 66 actieve Covid 19 patiënten. Maar sterker nog is de invloed van maandenlang gespannen wachten en voorbereiden op uitbraken onder de eigen bevolking, maar niets van dat alles. De Tanzaniaan overlijdt als altijd meer aan de bekende aandoeningen als malaria, tuberculose, Hiv en ondervoeding dan aan Covid 19. En dat neemt het volk gewoon zelf waar.

President Magufuli is daarom hard op weg de held van Afrika te worden. Waar buurlanden als Kenia en Oeganda extreem lock(t)en, weigerde hij de economie te beschadigen die de dood zou betekenen van vele mensen die afhankelijk zijn van de dagelijkse “hand tot mond” economie. Waar in Kenia en Oeganda de wanhoop, het geweld en de dood door honger nog steeds toenemen, is Tanzania een oord van rust en vrede. De mensen bereiden zich voor om de ontstane voedseltekorten in de beschadigde buurlanden te kunnen aanvullen, zodra deze de grenzen weer openen.

Al gauw word ik meegenomen in de algemene sfeer van opgewekte werkzaamheid. Maar ik zorg dat ik nergens naar binnen ga waar een gebrek aan ventilatie is en vraag mensen  genoeg afstand te houden, wat iedereen welwillend doet. In de officiële kantoren draag ik een mondkapje. Het virus lijkt in Tanzania een misplaatste grote grap maar ik ben nog niet zover om alle voorzichtigheid los te laten.

Mijn hart volgen

Er is veel met me gebeurd in de afgelopen maanden. Mindful Adventure brak in 2019 net door en 2020 begon beter dan ooit. Van het ene op het andere moment lag het stil zoals zoveel bedrijven en bedrijfjes. In Nederland onderging ik de gebeurtenissen opvallend rustig, bereid om met het lot mee te bewegen. Het werd overal stil, zo ook in mij. Het enige wat ik deed was met succes een actie op touw zetten voor het team van Mindful Adventure Waja Siriamali waar inmiddels vier kleine bedrijfjes uit zijn ontstaan. Alle bedrijfjes voorzien in een basisbehoefte van mensen namelijk voedsel: kippenfarm, voedsel bezorgen, veeteelt (geiten) en gas. Het werkt. Moet ook ik omscholen en me bezig gaan houden met het oogsten van eieren of groenten in kassen? Het komt me niet onaantrekkelijk over.

angst overwinnen

angst overwinnen

De tijger bereiden

Hier in Tanzania heb ik momenten dat het me overweldigd. Het succes als zelfstandig ondernemer is het gevolg van jarenlang gedreven mijn hart te volgen en het creatief naar buiten brengen op ontelbaar veel verschillende manieren. Ik bereed de tijger met een zeker gemak, al was het extreem hard werken. Ik voel de spanning en onzekerheid naar mijn eigen missie, dat wat ik te geven heb en waar ikzelf zo diep voor ben gegaan. Het nieuwe perspectief dat ik vond gun ik immers iedereen: van

-strijd naar overgave
-veiligheid naar avontuur
-consumptieve behoeftebevrediging naar levende ervaringen
-wegdromen in gedachtenspinsels naar aanwezigheid in het moment
-angst het niet te redden naar vertrouwen dat het leven je ondersteunt.
-onderdrukking naar oprechte, kwetsbare erkenning van wat er is
-denken naar waarnemen
-een gesloten naar een open hart

Geloof jij nog dat het leven een strijd is om te overleven?

Zolang we geloven dat het leven een strijd is om te overleven en we als overwinnaars uit die strijd moeten zien te komen, gaat het kapitalistische, consumptieve denken niet doorzien worden en durven we niet te veranderen, hoezeer de planeet ook gebukt gaat onder dat misbruikende systeem. Ook Covid 19 gaat dat niet veranderen. Het was even eng, maar voor de meerderheid bleek het al gauw weer reuze mee te vallen toch?

himalaya komt tevoorschijnEen schone planeet

Voor sommigen blijven de Himalaya, die na 33 jaar weer uit de mist van vervuiling opdoemde en zichtbaar werd voor naburige dorpen, of de dolfijnen die door de grachten van Venetië zwommen een beeld achter het netvlies, die een groot verlangen naar een schoon, fris, helder nest teweeg brachten.

Het is meer nodig dan ooit om de angst aan te kijken die verborgen ligt onder onze grenzeloze consumptiemaatschappij en ze te doorzien zodat we de verandering naar een schone, meer liefdevolle wereld vrijwillig kunnen toelaten in plaats van afgedwongen via schokkende, enge, ontwrichtende en pijnlijke ervaringen als Covid 19.

Toch maar niet farmen!

Want ik doe niets liever dan via Mindful Adventure bij te dragen aan het loslaten van je angsten die altijd iets moois en puurs in de weg zitten. Angst is een rot gevoel. Er is begeleiding bij nodig om er niet keihard voor weg te rennen. Een coach die zelf in staat is erbij te blijven en er niet in te geloven want dan slaat de paniek dubbel toe.

Vliegen is veilig
Mijn huis is veilig
Tanzania is veilig
Een natuurreis met coaching is veilig

ZOLANG WE GOED VOOR ONSZELF ZORGEN EN ONSZELF BESCHERMEN. WE WETEN INTUSSEN WEL HOE.

Karibu Tanzania!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.